Strona główna

Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do wzięcia udziału

w V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ LOGISTYKA W RATOWNICTWIE

4- 7 WRZEŚNIA 2018 r. MIKOŁAJKI

zorganizowanej pod patronatem

JM REKTORA
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
prof. dr hab. inż. Zbigniewa ŁUKASIKA

TEMATYKA KONFERENCJI

Międzynarodowa Konferencja Logistyka w Ratownictwie jest konferencją interdyscyplinarną, umożliwiająca spotkanie i wymianę poglądów specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem osób i mienia.
Zakłada się, że głównym interdyscyplinarnie analizowanym problemem będzie optymalizowanie procesu logistycznego przebiegu akcji niesienia pomocy w różnych typach zagrożeń i zdarzeniach o zróżnicowanej skali i zasięgu.
Oprócz zagadnień związanych z szybkim i efektywnym przeprowadzaniem akcji ratunkowych, przewidziane są również tematy związane ze sposobami i metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz sposoby likwidacji skutków zdarzeń.
Zapraszamy specjalistów związanych z logistyką w ratownictwie, nowoczesnymi technologiami i technikami w logistyce, logistyką w służbie zdrowia, ratownictwem lotniczym, wodnym i górskim jak również inżynierów i specjalistów od zagrożeń środowiskowych.

Podstawowe sekcje tematyczne Konferencji Logistyka w Ratownictwie obejmują:

I   Medycyna
II Służby Mundurowe

III Ekologia, Ratownictwo: wodne, górskie, morskie i lotnicze
IV Transport
V Bezpieczeństwo

VI Prawo w Ochronie Zdrowia