Strona główna


Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

serdecznie zaprasza Szanownych Państwa do wzięcia udziału

w VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
LOGISTYKA W RATOWNICTWIE

9 września 2021 r. – Centrum Konferencyjno-Rozrywkowe u Grubego – Wielogóra

organizowanej pod patronatem Honorowego Komitetu Patronackiego w składzie:

prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Rektor UTH Radom – przewodniczący
gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR, Rektor LAW Dęblin
insp. dr hab. Iwona Klonowska, Rektor WSPOL Szczytno
prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Prezes ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji

TEMATYKA KONFERENCJI

Międzynarodowa Konferencja Logistyka w Ratownictwie jest konferencją interdyscyplinarną, umożliwiająca spotkanie i wymianę poglądów specjalistów
z różnych dyscyplin i kierunków nauki zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem osób i mienia.
Zakłada się, że głównym interdyscyplinarnie analizowanym problemem będzie optymalizowanie procesu logistycznego przebiegu akcji niesienia pomocy w różnych typach zagrożeń i zdarzeniach
o zróżnicowanej skali i zasięgu.
Oprócz zagadnień związanych z szybkim i efektywnym przeprowadzaniem akcji ratunkowych, przewidziane są również tematy związane ze sposobami i metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz sposoby likwidacji skutków zdarzeń.
Zapraszamy specjalistów związanych z logistyką w ratownictwie, nowoczesnymi technologiami
i technikami w logistyce, logistyką w służbie zdrowia, ratownictwem lotniczym, wodnym i górskim jak również inżynierów i specjalistów od zagrożeń środowiskowych.

Podstawowe sekcje tematyczne Międzynarodowej Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie:

I   Transport
II  Służby Mundurowe

III Ekologia, Ratownictwo: wodne, górskie, morskie i lotnicze
IV Medycyna
V  Bezpieczeństwo
VI Eksploatacja Środków Transportu
VII Holistyczne Zagadnienia Procesów Logistycznych