Komitet naukowy

prof. Rostislav Bun
prof. Alina Borkowska- przewodnicząca sekcji I
dr Agata Bornikowska
prof. Katarzyna Chruzik
prof. Piotr Folęga
prof. Sławomir Fundowicz
prof. Stanisław Grabiel
dr inż. Grzegorz Grzeczka
prof. Andrzej Grzyb
prof. Joanna Hawlena
prof. Jerzy Herdzik
prof. Adam Kadziński
dr  Piotr Kisielewski
dr Marek Kisilowski
prof. Helena Kisilowska- przewodnicząca sekcji VI
dr Piotr Korneta – sekretarz naukowy
prof. Anna Kosieradzka
prof. Maciej Kozłowski
prof. Jarosław Kozuba
prof. Danuta Kotnarowska
dr Andrzej Krzyszkowski – przewodniczący
prof. Zbigniew Łukasik
prof. Monika Madej
prof. Anna Mężyk
dr Iwona Michniewicz
prof. Gabriel Nowacki
prof. Dariusz Ozimina
prof.  Dariusz Pater
prof. Jan Pawelski
prof. Agnieszka Pedrycz
prof. Ewa Płaczek
prof. Tomasz Praczyk
prof. Jarosław Prońko- przewodniczący sekcji II
prof. Stanisław Przerembel
prof. Anna Saniuk
prof. Sebastian Saniuk
prof. Katarzyna Rostek
dr  Adam Rurak
prof. Janusz Rybiński
prof. Przemysław Simiński
prof. Piotr Siermontowski- przewodniczący sekcji III
prof. Joanna Smarż
prof. Henryk Spustek
prof. Maciej Stajniak
dr Jerzy Telak
prof. Janusz Targosz
prof. Franciszek Tomaszewski- przewodniczący sekcji IV
prof. Ryszard Wawruch- przewodniczący sekcji V
prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
dr Tomasz Zalewski
dr Ewa Zieliński
dr Jacek Zboina