Komitet naukowy

dr Dawid Aleksandrowicz, Northwick Park Hospital NHS Trust Londyn, Wielka Brytania
dr Katarzyna Białczyk, UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy, Polska
prof. Alina Borkowska, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Polska
prof. Lucyna Brzozowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska
dr Danuta Bukowiecka, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska
prof. Rostislav Bun, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. gen. dyw. pil. Leszek Cwojdziński, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Polska
prof. Andriy Czaban, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. Vasko Dobrev, Transport Faculty University of Ruse, Bułgaria
prof. Antoaneta Dobreva, Department of Mechanics University of Ruse, Bułgaria
prof. Goran Dukić, University of Zagreb, Chorwacja
prof. Tadeusz Dyr, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska
prof. Piotr Folęga, Politechnika Śląska, Polska
prof. Adrian Gill, Politechnika Poznańska, Polska
prof. Joanna Hawlena, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
prof. Jerzy Herdzik, Akademia Morska w Gdyni, Polska
prof. Adam Kadziński, Politechnika Poznańska, Polska – wiceprzewodniczący
dr inż. Justyna Kasińska, Politechnika Świętokrzyska, Polska
dr Marek Kisilowski, Politechnika Warszawska, Polska
dr Piotr Korneta, Politechnika Warszawska, Polska
prof. Anna Kosieradzka, Politechnika Warszawska, Polska
prof. Maciej Kozłowski, Politechnika Warszawska, Polska
dr inż. Jacek Kozyra, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska
prof. Andrzej Krzyszkowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska – przewodniczący
prof. Aldona Kuśmińska-Fiałkowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska
prof. Dragutin Lisjak, University of Zagreb, Chorwacja
prof. Zbigniew Łukasik, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska
prof. Monika Madej, Politechnika Świętokrzyska, Polska
dr Iwona Michniewicz, PWSZ Zawodowa w Kaliszu, Polska
dr Romuald Michniewicz, PWSZ Zawodowa w Kaliszu, Polska
prof. Stefanić Nedeljko, University of Zagreb, Chorwacja
prof. Gabriel Nowacki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Polska
dr Iwo Nowak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, Polska
dr inż. Zbigniew Olczykowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska
prof. Krzysztof Olejnik, Politechnika Opolska, Polska
prof. Romuald Olszański, Wojskowy Instytut Medyczny Gdynia, Polska
dr inż. Michał Pająk, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska
prof. Dariusz Pater, Uniwersytet Katolicki w Warszawie, Polska
prof. Agnieszka Pedrycz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
kom. dr Adam Płaczek, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska
prof. Ewa Płaczek, Uniwersytet Śląski, Polska
prof. Jarosław Prońko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
prof. Adam Radomyski, Lotnicza Akademia Wojskowa, Polska – wiceprzewodniczący
prof. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska, Polska
dr Adam Rurak, Lotnicza Akademia Wojskowa, Polska – sekretarz naukowy
prof. Anna Saniuk, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
prof. Sebastian Saniuk, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
prof. Piotr Siermontowski, Akademia Marynarki Wojennej, Polska
prof. Przemysław Simiński,Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku,Polska
dr Dariusz Skalski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Polska
prof. Aleksandra Skrabacz, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
prof. Aleksander Sładkowski, Politechnika Śląska, Polska
prof. Henryk Spustek, Uniwersytet Opolski, Polska
prof. Maciej Stajniak, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Polska
prof. Arkadiusz Stanula, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Polska
dr inż. Marek Szudrowicz,Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, Polska
dr Oksana Telak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Polska
prof. Jerzy Telak, Społeczna Akademia Nauk, Polska
prof. Franciszek Tomaszewski, Politechnika Poznańska, Polska
prof. Ryszard Wawruch, Akademia Marynarki Wojennej, Polska
dr Alicja Wąsowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska
dr inż. Jerzy Wojciechowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska
prof. Joanna Wysokińska-Miszczuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
dr Tomasz Zalewski, Uniwersytet Szczeciński, Polska
prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska, Polska
dr Jacek Zboina, CNBOP-PIB w Józefowie, Polska
dr Ewa Zieliński, Collegium Medium w Bydgoszczy, Polska