Komitet naukowy

dr Dawid Aleksandrowicz, Northwick Park Hospital NHS Trust Londyn, Wielka Brytania
dr Katarzyna Białczyk, UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy, Polska
dr Jarosław Bednarz, AGH w Krakowie, Polska
prof. Rostislav Bun, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. Alina Borkowska, UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy, Polska
prof. Lucyna Brzozowska, ATH w Bielsku Białej, Polska
prof. Sławomir Bukowski, UTH Radom, Polska
prof. Andrzej Chudzikiewicz, UTH Radom, Polska
dr Maria Cieśla, Politechnika Śląska, Polska
prof. Katarzyna Chruzik, WSB Dąbrowa Górnicza, Polska
prof. gen. Leszek Cwojdziński, Airbus Poland
prof. Vasko Dobrev, Transport Faculty University of Ruse, Bułgaria
prof. Antoaneta Dobreva, Department of Mechanics, University of Ruse, Bułgaria
prof. Beata Domańska-Szaruga, UPH w Siedlcach, Polska
prof. Jarosław Domański, Politechnika Warszawska, Polska
prof. Goran Dukić, University of Zagreb, Chorwacja
dr Hanna Dzido PP Poznań, Polska
prof. Piotr Folęga, Politechnika Śląska, Polska
prof. Adrian Gill, Politechnika Poznańska, Polska
prof. Krzysztof Górski, UTH Radom, Polska
prof. gen. Ryszard Hać, LAW w Dęblinie, Polska
prof. Joanna Hawlena, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
prof. Jerzy Herdzik, Akademia Morska w Gdyni, Polska
prof. Adam Kadziński, Politechnika Poznańska, Polska
prof. Marek Kisilowski, Politechnika Warszawska, Polska
prof. Piotr Kisielewski, Politechnika Krakowska, Polska
dr Piotr Korneta, Politechnika Warszawska, Polska – przewodniczący
prof. Mieczysław Kornaszewski, UTH Radom, Polska
prof. Anna Kosieradzka, Politechnika Warszawska, Polska
prof. Andrzej Krzyszkowski, UTH Radom, Polska – honorowy przewodniczący
prof. Jacek Kozyra, UTH Radom, Polska
prof. Aldona Kuśmińska-Fiałkowska, UTH Radom, Polska – wiceprzewodniczący
prof. Dragutin Lisjak, University of Zagreb, Chorwacja
prof. Zbigniew Łukasik, UTH Radom, Polska
prof. Monika Madej, Politechnika Świętokrzyska, Polska – wiceprzewodniczący
dr Andrzej Marciniuk, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Polska
prof. Anna Mężyk, UTH Radom, Polska
płk prof. Szymon Mitkow, WAT Warszawa, Polska
prof. Stefanić Nedeljko, University of Zagreb, Chorwacja
prof. Gabriel Nowacki, WAT w Warszawie, Polska
dr Iwo Nowak, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Polska
dr Zbigniew Olczykowski, UTH Radom, Polska
prof. Krzysztof Olejnik, Politechnika Opolska, Polska
prof. Romuald Olszański, Wojskowy Instytut Medyczny Gdynia, Polska
dr Sławomir Olszowski, UTH Radom, Polska
prof. Dariusz Pater, Uniwersytet Katolicki w Warszawie, Polska
prof. Michał Pająk, prof. UTH, Radom, Polska
prof. Agnieszka Pedrycz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
prof. Ewa Płaczek, Uniwersytet Śląski, Polska
dr Adam Płaczek, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska
prof. Jarosław Prońko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
dr Władysław Przyjemski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, Polska
prof. Adam Radomyski, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Polska
prof. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska, Polska
dr Adam Rurak, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Polska – sekretarz naukowy
prof. Anna Saniuk, Uniwersytet w Zielonej Górze, Polska
prof. Sebastian Saniuk, Uniwersytet w Zielonej Górze, Polska
prof. Przemysław Simiński,Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku,Polska
prof. Piotr Siermontowski, Akademia Marynarki Wojennej, Polska
prof. Aleksandra Skrabacz, WAT w Warszawie, Polska
prof. Henryk Spustek, Uniwersytet Opolski, Polska
prof. Aleksander Sładkowski, Politechnika Śląska, Polska
prof. Arkadiusz Stanula, AWF Katowice, Polska
prof. Maciej Stajniak, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Polska
prof. Anna Stelmach, Politechnika Warszawska, Polska
dr Paweł Sweklej, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku,Polska
prof. Maciej Szkoda, Politechnika Krakowska, Polska
prof. Janusz Ślusarski, LAW w Dęblinie, Polska
prof. Jan Targosz, AGH w Krakowie, Polska
dr Oksana Telak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Polska
prof. Jerzy Telak, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, Warszawa, Polska
prof. Franciszek Tomaszewski, Politechnika Poznańska, Polska
dr Alicja Wąsowicz, UTH Radom, Polska
prof. Ryszard Wawruch, Akademia Marynarki Wojennej, Polska
dr Jacek Wiederek, UTH Radom, Polska
prof. Jerzy Wojciechowski, UTH Radom, Polska
prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska, Polska
dr Ewa Zieliński, UMK Collegium Medium w Bydgoszczy, Polska
dr Grzegorz Zieliński, UTH Radom, Polska
dr Jacek Zboina, CNBOP-PIB w Józefowie, Polska
Insp. dr Andrzej Żyliński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska