Komitet naukowy

dr Dawid Aleksandrowicz Northwick Park Hospital NHS Trust Londyn, Wielka Brytania
prof. Rostislav Bun Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. Lucyna Brzozowska, Polska
prof. Alina Borkowska Collegium Medicum w Bydgoszczy, Polska
prof. Andriy Czaban Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. Katarzyna Chruzik, Polska
prof. Vasko Dobrev Transport Faculty University of Ruse, Bułgaria
prof. Antoaneta Dobreva Department of Mechanics University of Ruse, Bułgaria
prof. Tadeusz Dyr UTH Radom, Polska
prof. Goran Dukić  University of Zagreb, Chorwacja
prof. Piotr Folęga Politechnika Śląska, Polska
dr Adrian Gill Politechnika Poznańska, Polska
prof. Joanna Hawlena, Polska
prof. Jerzy Herdzik Akademia Morska w Gdyni, Polska
prof. Adam Kadziński Politechnika Poznańska, Polska
dr Marek Kisilowski Politechnika Warszawska, Polska
dr Piotr Korneta Politechnika Warszawska, Polska- sekretarz naukowy
prof. Anna Kosieradzka Politechnika Warszawska, Polska
prof. Maciej Kozłowski Politechnika Warszawska, Polska
dr Andrzej Krzyszkowski UTH Radom, Polska – przewodniczący
prof. Jerzy Kowalski Akademia Marynarki Wojennej, Polska
prof. Jacek Kraczykowski Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
prof. Zbigniew Łukasik UTH Radom, Polska
prof. Dragutin Lisjak  University of Zagreb, Chorwacja
prof. Monika Madej Politechnika Świętokrzyska, Polska- vce przewodnicząca
dr Iwona Michniewicz PWSZ Zawodowa w Kaliszu, Polska
dr Romuald Michniewicz PWSZ Zawodowa w Kaliszu, Polska
prof. Stefanić Nedeljko University of Zagreb,
prof. Gabriel Nowacki WAT w Warszawie, Polska
prof. Krzysztof Olejnik Politechnika Opolska, Polska
prof. Romuald Olszański Wojskowy Instytut Medyczny Gdynia, Polska
prof. Dariusz Ozimina Politechnika Świętokrzyska, Polska
prof.  Dariusz Pater Uniwersytet Katolicki w Warszawie, Polska
prof. Jan Pawelski Akademia Marynarki Wojennej, Polska
dr Michał Pająk UTH Radom, Polska
prof. Juliusz Piwowarski Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON Kraków, Polska
prof. Agnieszka Pedrycz Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
prof. Ewa Płaczek Uniwersytet Śląski, Polska
prof. Tomasz Praczyk Akademia Marynarki Wojennej, Polska
prof. Jarosław Prońko Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
prof. Adam Radomyski Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Polska
prof. Katarzyna Rostek Politechnika Warszawska, Polska
dr  Adam Rurak Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Polska
prof. Janusz Rybiński WSSP w Warszawie, Polska
prof. Anna Saniuk Uniwersytet w Zielonej Górze, Polska
prof. Sebastian Saniuk  Akademia Marynarki Wojennej, Polska
prof. Przemysław Simiński Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, Polska
prof. Piotr Siermontowski Akademia Marynarki Wojennej, Polska
prof. Henryk Spustek Uniwersytet Opolski, Polska- vce przewodniczący
prof. Maciej Stajniak Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu,
dr inż. Marek Szudrowicz Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, Polska
dr Mieczysław Szatanek, Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, Polska
dr Oksana Telak Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Polska
prof. Jerzy Telak Społeczna Akademia Nauk, Polska- vce przewodniczący
prof. Franciszek Tomaszewski Politechnika Poznańska, Polska
dr Alicja Wąsowicz UTH Radom, Polska
prof. Ryszard Wawruch Akademia Marynarki Wojennej, Polska
dr  inż. Jerzy Wojciechowski UTH Radom, Polska
prof. Dariusz Wróblewski  CNBOP-PIB w Józefowie, Polska
prof. Joanna Wysokińska-Miszczuk Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki Politechnika Warszawska, Polska
dr Tomasz Zalewski Uniwersytet Szczeciński, Polska
dr Ewa Zieliński Collegium Medium w Bydgoszczy, Polska
dr Jacek Zboina CNBOP-PIB w Józefowie, Polska