Komitet organizacyjny

dr inż. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska – przewodnicząca
dr Renata Krajewska – sekretarz
dr inż. Paweł Olszowiec
dr Iwo Nowak
dr Tomasz Dąbrowski
dr Grzegorz Zieliński
lek. med. Michał Szatanek
mgr inż. Sylwia Olszańska
mgr Paweł Śwital