Komitet organizacyjny

dr inż. Rafał Podsiadło UTH Radom, Polska – przewodniczący

dr inż. Jacek Wiederek UTH Radom, Polska sekretarz

dr Mieczysław Szatanek RSS Radom, Polska

dr inż. Katarzyna Turoń PŚL Katowice, Polska

dr inż. Andrzej Kubik PŚL Katowice, Polska

dr Wioletta Brodowska ZSSIOP Radom, Polska

mgr Małgorzata Kozłowska UTH Radom, Polska

dr inż. Jacek Filipowicz UTH Radom, Polska

dr inż. Paweł Olszowiec UTH Radom, Polska

mgr inż. Robert Stępień PT Stępień Sp. z o o. Radom, Polska

mgr Beata Wojtasiak CNBOP-PIB w Józefowie, Polska