Komitet organizacyjny

dr Renata Krajewska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – przewodnicząca
lek. med. Mieczysław Szatanek, Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
dr inż. Jacek Filipowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – sekretarz
dr inż. Małgorzata Górska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr inż. Sławomir Olszowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
mgr Beata Wojtasiak, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskieo
mgr inż. Jacek Wiederek