Komitet organizacyjny

dr Renata Krajewska UTH Radom, Polska – przewodniczący
mgr Tomasz Zawisza UTH Radom, Polska sekretarz
dr Mieczysław Szatanek RSS Radom, Polska
mgr Małgorzata Kozłowska UTH Radom, Polska
mgr Beata Wojtasiak CNBOP-PIB w Józefowie, Polska
mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz, SITK RP, Polska