Komitet organizacyjny

dr Małgorzata Kozłowska, INW SPATIUM, Polska – przewodnicząca
dr Katarzyna Brożek, UJK Kielce, Polska – za-c przewodniczącego
dr n. med. Mieczysław Szatanek, Radom, Polska
mgr Wioletta Brodowska ZSSIOP Radom, Polska
mgr inż. Robert Stępień PT Stępień Sp. z o o. Radom, Polska