Komitet organizacyjny

dr Renata Krajewska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska – przewodnicząca
lek. med. Mieczysław Szatanek, Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, Polska
dr inż. Jacek Filipowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska –sekretarz
dr inż. Małgorzata Górska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska
dr inż. Sławomir Olszowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Polska
mgr Beata Wojtasiak, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskieo, Państwowy Instytut Badawczy, Polska
mgr inż. Jacek Wiederek