Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska UTH Radom, Polska– przewodnicząca
dr Renata Krajewska UTH Radom, Polska
dr inż. Jacek Kozyra UTH Radom, Polska
dr Iwo Nowak Instytut Logistyki w Poznaniu, Polska
mgr inż. Sylwia Olszańska UTH Radom, Polska
mgr inż. Tomasz Zawisza UTH Radom, Polska
mgr Beata Wojtasiak CNBOP-PIB, Polska
mgr inż. Konrad Zaciera CNBOP-PIB, Polska
lek med. Mieczysław Szatanek, Polska