Organizatorzy

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych
PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska
Wydział Prawa Administracji Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie