Organizatorzy

Instytut Naukowo – Wydawniczy „Spatium”

oraz

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Odział Radom
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, WAT w Warszawie
Zakład Zarządzania Publicznego Politechniki Warszawskiej
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, PiB
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie
PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych