Organizatorzy

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

oraz

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Komitet Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, WAT w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski
Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, PiB
Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych
PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych