Organizatorzy

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych
PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Lotnicza Akademia Wojskowa
Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
Wydział Prawa Administracji Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

 

Sponsorzy: