Organizatorzy

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu.
Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych.
PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych.
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski.
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska.
Wydział Prawa Administracji Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy.
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie