Program konferencji

Program VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej LOGISTYKA W RATOWNICTWIE

– pobierz

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.