Program konferencji

Program VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej LOGISTYKA W RATOWNICTWIE

(pobierz)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.