Program konferencji

 

Program V Międzynarodowej Konferencji Naukowej LOGISTYKA W RATOWNICTWIE
 (pobierz)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.