Warunki publikacji

Nadesłane artykuły po spełnieniu określonych warunków i akceptacji przez wydawców zostaną opublikowane w:

monografii naukowej Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium” – 20pkt.
(http://inw-spatium.pl)

LogForum Scientific Journal of Logistic – 70pkt.

transEngin 40pkt.

Warunkiem publikacji jest:

– przesłanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną  ze wskazaniem przez autora monografii/czasopisma do  którego aplikuje artykuł do 20 czerwca 2022 roku
Formularz rejestracyjny

– przesłanie  artykułu drogą elektroniczną na adres logistykawratownictwie@gmail.com
do 5 lipca 2022 roku

– wniesienie opłaty za publikację do dnia 10 lipca 2022 roku

Opłaty za każdą dodatkową publikację: 500 PLN

Artykuły w zależności od tematyki i oceny naukowej przez recenzentów będą zakwalifikowane do publikacji w monografii/czasopiśmie według sugestii autora(ów), recenzentów i decyzji redakcji czasopisma w terminie ok. 4 tygodni po nadesłaniu pełnej wersji artykułu.
W przypadku nie spełnienia wymogów  autor(rzy) mogą otrzymać sugestię o zmianie monografii/czasopisma, w którym ukaże się publikacja. Pragniemy zwrócić uwagę, że artykuły publikowane w języku angielskim są znacznie częściej przeglądane i cytowane.

Pliki do pobrania:

Artykuły należy przesłać na adres logistykawratownictwie@gmail.com z dopiskiem Monografia
Formatka monografii – (pobierz)
Formatka – LogForum
Formatka – TransEngin

Deklaracja LogForum
Oświadczenie – Udział autorów LogForum

Opłatę za publikację należy wpłacać na konto:
92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP 796 295 80 69
Regon 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje: Logistyka w Ratownictwie 2022,
imię i nazwisko pierwszego autora –  publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2 , Czasopismo (np. TTS) itd.