Warunki publikacji

Nadesłane artykuły po spełnieniu określonych warunków opublikowane zostaną w czasopismach:

Studia i Materialy „Miscellanea Oeconomicae” ISSN 2081-2345
(http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/) 

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe ISSN 1509-5878
(http://www.autobusy-test.com.pl/) 

TTS Technika Transportu Szynowego ISSN 1509-5878
(http://www.tts.infotransport.pl/) 

LogistykaISSN 1231-5478
(http://czasopismologistyka.pl) 

Warunkiem publikacji jest:

– przesłanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną  ze wskazaniem przez autora czasopisma do  którego aplikuje artykuł
do 15 maja Formularz rejestracyjny

– autorzy, którzy wybiorą Czasopismo Studia i Materiały zobowiązani są do przesłania artykułu poprzez Uczelnianą Platformę Czasopism do 1 czerwca http://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/

– autorzy, którzy wybiorą Czasopismo Autobusy zobowiązani są  do przesłania artykułu poprzez Platformę Czasopisma
do 1 czerwca http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/user/register
Od 2018 r. Czasopismo Autobusy nadaje  numery DOI wszystkim artykułom. Numery te są rejestrowane na Crossref – https://search.crossref.org/?q=1509-5878.

– przesłanie (w formie elektronicznej – zgodnie z formatkami czasopism) pełnych tekstów referatów po uzyskaniu pozytywnych recenzji!!!(dotyczy Czasopism: Autobusy, Studia i Materiały) do 20 czerwca na adres  logistykawratownictwie@gmail.com

– Czasopismo TTS przesłanie  artykułu drogą elektroniczną na adres  logistykawratownictwie@gmail.com do  1 czerwca 2019 roku

– Czasopismo Logistyka przesłanie  artykułu drogą elektroniczną na adres  logistykawratownictwie@gmail.com do  1 czerwca 2019 roku, oryginałów oświadczeń o współautorstwie, przeniesienie praw autorskich (dla każdego z autorów osobno), do  20 czerwca 2019 roku na wskazany poniżej adres:

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Transportu i Elektrotechniki
dr Renata Krajewska pokój 235
Malczewskiego 29
26-600 Radom

– wniesienie opłaty za publikację do dnia 20 czerwca 2019 roku

Opłaty za publikację:

– uczestnicy konferencji  – pierwszy artykuł w ramach konferencji, każdy następny 400 PLN

– koszt publikacji artykułu (bez udziału) wynosi 500 PLN

Artykuły w zależności od tematyki i oceny naukowej przez recenzentów będą zakwalifikowane do publikacji w czasopiśmie według sugestii autora(ów), recenzentów i decyzji redakcji czasopisma w terminie ok. 4 tygodni po nadesłaniu pełnej wersji artykułu.
W przypadku nie spełnienia wymogów  autor(rzy) mogą otrzymać sugestię o zmianie Czasopisma,
w którym ukaże się publikacja. Pragniemy zwrócić uwagę, że artykuły publikowane w języku angielskim są znacznie częściej przeglądane i cytowane.

Pliki do pobrania

Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”
Artykuły należy przesłać na adres logistykawratownictwie@gmail.com z dopiskiem Studia
i Materiały. Autorzy, którzy wybiorą Czasopismo Studia i Materiały zobowiązani są również do przesłania artykułu poprzez Uczelnianą Platformę Czasopism  http://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/
Formatka Studia i Materiały- (pobierz)
Umowa Wydawnicza- (pobierz)

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
Artykuły należy przesłać na adres logistykawratownictwie@gmail.com z dopiskiem Autobusy. Prosimy o wybranie formatki odpowiadającej tematyce Państwa referatu
Bezpieczeństwo i ekologia- (pobierz)
Efektywność transportu- (pobierz)
Eksploatacja i testy- (pobierz)
Logistyka- (pobierz)
Organizacja i zarządzanie- (pobierz)

TTS Technika Transportu Szynowego
Artykuły należy przesłać na adres logistykawratownictwie@gmail.com z dopiskiem TTS. Prosimy o wybranie formatki odpowiadającej tematyce Państwa referatu
Badania- (pobierz)
Szkolenie- (pobierz)
Eksploatacja- (pobierz)
Technika- (pobierz)

Logistyka
Artykuły należy przesłać na adres logistykawratownictwie@gmail.com z dopiskiem Logistyka
Formatka Logistyka- (pobierz)
Przeniesienie_praw- (pobierz)
Oświadczenie- (pobierz)

Opłatę za publikację należy wpłacać na konto:
92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP 796 295 80 69
Regon 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje: Logistyka w Ratownictwie 2019, imię
i nazwisko pierwszego autora –  publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2  Czasopismo (np. Autobusy)  itd.