Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie jest:

Nadesłanie zgłoszenia za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza rejestracyjnego
do 31 lipca 2021 r.

Przesłanie pełnego tekstu artykułu (w formie elektronicznej – zgodnie z formatką monografii/czasopisma, do którego autor aplikuje – do 8 stron) na adres konferencji
do 3 września 2021 r.

Artykuły w zależności od tematyki i oceny naukowej przez recenzentów będą zakwalifikowane
do publikacji w monografii/czasopiśmie według sugestii autorów, recenzentów i decyzji redakcji
w terminie ok. 4 tygodni po nadesłaniu pełnej wersji artykułu.

Uczestnicy spotkania powinni przedstawić dokument stwierdzający szczepienie przeciw Covid-19.

Opłata konferencyjna:

Udział w konferencji online (bez publikacji) z możliwością wygłoszenia referatu 100 PLN

Podstawowa opłata za uczestnika konferencji – 140 PLN (opłata obejmuję śniadanie, obiad, udział w obradach)

Wniesienie pełnej opłaty konferencyjnej do dnia 3 września 2021 r.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:
92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP 796 295 80 69
Regon 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje: Logistyka w Ratownictwie 2020,
imię i nazwisko uczestnika konferencji,  informację o rodzaju opłaty.

ADRES DO KORESPONDENCJI W SPRAWACH PŁATNOŚCI I FAKTUR:

Anita Korzeniowska
lwr.ksiegowosc@gmail.com