Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie jest:

Nadesłanie zgłoszenia za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza rejestracyjnego
do 20 czerwca 2023 r.

Przesłanie pełnego tekstu artykułu (w formie elektronicznej – zgodnie z formatką monografii/czasopisma, do którego autor aplikuje – do 8 stron) na adres konferencji
do 5 lipca 2023 r.

Artykuły w zależności od tematyki i oceny naukowej przez recenzentów będą zakwalifikowane
do publikacji w monografii/czasopiśmie według sugestii autorów, recenzentów i decyzji redakcji
w terminie ok. 4 tygodni po nadesłaniu pełnej wersji artykułu.

Opłata konferencyjna:

Udział w konferencji online z jedną publikacją z możliwością wygłoszenia referatu 600 PLN (udział on-line w sesji plenarnej oraz w sesji zdalnej, jedna publikacja w  monografii)

Podstawowa opłata za uczestnika konferencji:

1760 PLN (opłata obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących i jedną publikację), przy tym wyborze opłata za osobę tow. wynosi 1100 PLN

1960 PLN (opłata obejmuje: zakwaterowanie w pokoju 1osob., wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących i jedną publikację).

Wniesienie pełnej opłaty konferencyjnej do dnia 15 czerwca 2023 r. Po tym terminie podstawowa opłata konferencyjna wynosi 2960 PLN (uwarunkowane dysponowaniem wolnych miejsc w hotelu).

Po 15 czerwca 2023 r nie dokonywane będą zwroty opłat konferencyjnych ze względu na gwarancje organizatora w stosunku do hotelu.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:

ALIOR BANK
64 2490 0005 0000 4520 1716 9904
Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o.
26-600 Radom ul. 25 Czerwca 68/62
NIP: 948-22-51-454
REGON 672775321

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje: Logistyka w Ratownictwie 2023,
imię i nazwisko uczestnika konferencji,  informację o rodzaju opłaty.

ADRES DO KORESPONDENCJI W SPRAWACH PŁATNOŚCI I FAKTUR:

e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl