Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie jest:

Nadesłanie zgłoszenia za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza rejestracyjnego
do 20 czerwca 2022 r.

Przesłanie pełnego tekstu artykułu (w formie elektronicznej – zgodnie z formatką monografii/czasopisma, do którego autor aplikuje – do 8 stron) na adres konferencji
do 5 lipca 2022 r.

Artykuły w zależności od tematyki i oceny naukowej przez recenzentów będą zakwalifikowane
do publikacji w monografii/czasopiśmie według sugestii autorów, recenzentów i decyzji redakcji
w terminie ok. 4 tygodni po nadesłaniu pełnej wersji artykułu.

Opłata konferencyjna:

Udział w konferencji online z jedną publikacją z możliwością wygłoszenia referatu 600 PLN (udział on-line w sesji plenarnej oraz w sesji zdalnej, jedna publikacja w  monografii)

Podstawowa opłata za uczestnika konferencji:

2145 PLN (opłata obejmuje: zakwaterowanie w pokoju 2osob., wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących i jedną publikację), przy tym wyborze opłata za osobę tow. wynosi 1500 PLN

2545 PLN (opłata obejmuje: zakwaterowanie w pokoju 1osob., wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących i jedną publikację), przy tym wyborze opłata za osobę tow. wynosi 1100 PLN

Wniesienie pełnej opłaty konferencyjnej do dnia 15 czerwca 2022 r. Po tym terminie podstawowa opłata konferencyjna wynosi 3140 PLN (uwarunkowane dysponowaniem wolnych miejsc w hotelu).

Po 10 lipca 2022 r nie dokonywane będą zwroty opłat konferencyjnych ze względu na gwarancje organizatora w stosunku do hotelu.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:
92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP 796 295 80 69
Regon 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje: Logistyka w Ratownictwie 2022,
imię i nazwisko uczestnika konferencji,  informację o rodzaju opłaty.

ADRES DO KORESPONDENCJI W SPRAWACH PŁATNOŚCI I FAKTUR:

Anita Korzeniowska
lwr.ksiegowosc@gmail.com